Turistika

Předmět Tělesná výchova: „Turistika“

Předmět vyučuje Vlaďka Botlíková.

Novinka: Přehled všech výletů

V uplynulých letech jsme prošli velký kus Prahy a vyrážíme i za její hranice. Podívejte se sami na mapě!

Studenti

Na každý semestr jsou vypsány dvě skupiny TV Turistika. První má TV Turistiku v lichých týdnech, druhá pak v týdnech sudých.

Zájemci, kteří si plánujete zapsat TV Turistiku, prosím nezapisujte si další výuku od 12:45! Nestihnete začátek této výuky! Podle zkušenosti z minulých let jednak bývají výlety mírně delší než přesně 3 hodiny, jednak a především studenti obvykle neradi vstávají před šestou ranní hodinou.

Informace o výletech

Veškeré informace o výletech, srazech na výlety a případných změnách či přesunech (děkanské a jiné volno, eventuální náhrady výuky) se řeší operativně přes stránku Aktuality. Sledujte ji.

Na stránce Výlety budou vždy nejpozději dva dny před novým výletem upřesněny místo a hodina srazu pro tento výlet. Ty budou platné vždy pro oba týdny (obě skupiny studentů, tj. v lichý i v sudý týden).

Každý semestr je šest nebo sedm dopoledních výletů, a to podle délky aktuálního semestru: 13 nebo 14 výukových týdnů. Výlety se konají vždy 1× za 14 dnů. Každý student má nárok na dvouhodinu TV (90 minut) týdně. Pro TV Turistiku jsou sdruženy dvě dvouhodiny ze dvou týdnů do jednoho delšího úseku, aby bylo více času na vlastní výlet.

Každý výlet je zorganizován na dopoledne, pokud není uvedeno v Aktualitách jiné uporornění (např. zkrácení či mírné prodloužení výletu z důvodu vhodného spojení pro návrat apod.), na cca 10 – 15 km do zajímavých míst v přírodě v Praze a v jejím blízkém okolí.

Začátky výletů (a srazy na ně) jsou pokaždé jinde, někdy i mimo Prahu (v dojezdu příměstskou dopravou autobusem, příp. vlakem z nádraží na společnou jízdenku, možno samozřejmě na sraz dojet i individuálně). Směry výletu střídáme během akademického roku tak, aby byly pokud možno rovnoměrně zastoupeny všechny světové strany. Na uváděné srazy choďte prosím včas! Z minulých let víte, že nečekáme! Někdy jsme závislí s návratem na vyhledaných spojích. Také někteří z Vás mohou mít později odpoledne ještě výuku.

Zápočet

Na zápočet z tělesné výchovy stačí absolvovat za semestr pět nebo šest (podle délky semestru) výletů.

 
Tato webová stránka byla vytvořena s podporou grantu od Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2010, 2012, s podporou grantu RPMP pro rok 2014 a grantu IP pro rok 2015, 2016 a 2017.